კალკულატორი

დავის ღირებულება

მოსმენის ფორმა

მოსაკრებლის ოდენობა

იენ უაიტჰერსტი


1. პრაქტიკის მიმოხილვა

იანი არის წამყვანი უმცროსი იურისტი სერიოზული ორგანიზებული დანაშაულისფინანსური დანაშაულისადა კონფისკაციის, ასევე მარეგულირებელ კანონის მიმართულებით და ამ სფეროებში წამყვან იურისტადაა დასახელებული Chambers and Partners-ის და Legal 500-ის მიერ. 

Chambers and Partners-ის ბოლო რეიტინგი კონფისკაციისა და აქტივების აღდგენის მიმართულებით ასახავსიანის მზარდ პრაქტიკასამასთან, აღსანიშნავიარომ ის რეიტინგში ერთადერთი ადვოკატი ლონდონისმიღმა. 

მისი პრაქტიკა შეიძლება დაიყოს 3 ძირითად სფეროდ, რომელშიც იანი სპეციალიზდება და რომელთა შორისაც არსებობს მნიშვნელოვანი გადაფარვა.

პირველ რიგში, იანს აქვს მძიმე დანაშაულებრივ საქმეებზე მუშაობის გამოცდილებათანაბრად, როგორც მბრალდებლის, ასევე დაცვის მხარეს მთელი ქვეყნის მასშტაბითგანსაკუთრებით მკვლელობებისცეცხლსასროლი იარაღისა და ნარკოტიკების შეთქმულებებისასევე კიბერ დანაშაულებთან დაკავშირებულ საქმეებზე.

მეორეფინანსური დანაშაულისა და გადაცდომის საქმეებზე იანი მრავალი წლის განმავლობაშისპეციალიზირებულიაროგორც წამყვანი მრჩეველი MTIC დღგ-ის თაღლითობისპირდაპირიგადასახადების თაღლითობისფულის გათეთრებისცრუ აღრიცხვისა და კორპორატიული გადაცდომისსფეროებში და არის შემოსავლების ადვოკატთა ასოციაციის წევრი.

რაც შეეხება მარეგულირებელ საქმიანობას, იანი დაინიშნა ადვოკატთა მარეგულირებელ სპეციალისტთაპანელშიმისი საქმიანობა მოიცავს, როგორც ბრალდებას, ასევე დაცვასგანსაკუთრებით კი მიმართულია ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოებისგარემოს დაცვისსავაჭრო სტანდარტების გამოძიების დასაინფორმაციო კანონის საქმეებზე. 

2.     განათლება

  Hull-ის უნივერსიტეტი, LLB (წარჩინებით) (1993)


3.     
წევრობა

სისხლის სამართლის ადვოკატთა ასოციაცია

კერძო პროკურორთა ასოციაცია

შემოსავლების ადვოკატთა ასოციაცია

ნიუ-იორკის ადვოკატთა ასოციაცია

საერთაშორისო ტექნოლოგიების სამართლის ასოციაცია

ჩრდილოეთ ირლანდიის ადვოკატთა ასოციაცია4.     თანამდებობა

მე-4 დონის სპეციალისტი, სერიოზული დანაშაულის ჯგუფის პანელი (CPS)

მე-4 დონის პროკურორიგენერალური დანაშაულებრივი კოლეგია (CPS)

მე-4 დონის სპეციალისტი, შემოსავლების კრიმინალური პანელი (CPS)

მე-3 დონის სპეციალისტი, თაღლითობის პანელი (CPS)

სპეციალისტი, მარეგულირებელი პანელი (დონი B)

გამჟღავნების მრჩეველი, სერიოზული თაღლითობის ოფისისთვის (SFO)

ლიცენზირებული Advocate Isle of Man (2012)

მოწვეული ლექტორი, ლანკასტერის უნივერსიტეტში

ასოცირებული ლექტორიჯონ მურის უნივერსიტეტი

ადვოკატი (ბარის პრო ბონო ერთეული)

 

5.     არბიტრი

იანი არის არბიტრი შემდეგ საარბიტრაჟო ინსტიტუტებში:

· არბიტრაჟი ირლანდია

· სტოკჰოლმის სავაჭრო პალატის საარბიტრაჟო ინსტიტუტი

· მადრიდის საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი

· ვენის საერთაშორისო ცენტრი

· ლონდონის საარბიტრაჟო ცენტრი

 

6.     აკადემიური საქმიანობა 

ასოცირებული ლექტორი ჯონ მურის უნივერსიტეტშილივერპულისა და ნორთუმბრიის უნივერსიტეტშინიუკასლი - ლექციებს ატარებს ორგანიზებულ დანაშაულშითაღლითობასა და აქტივების აღდგენაში [2020 – დღემდე]

მოწვეული ლექტორი ნოტინჰემისოლსტერის და გალოვეის უნივერსიტეტებში კიბერსა და მონაცემთასამართალშიაქცენტით კიბერუსაფრთხოებაზეგამოსასყიდის პროგრამებზე და მონაცემთა რეგულირებისროლზე[2021 – დღემდე]

7.     პუბლიკაციები

იანმა დაწერა რამდენიმე სტატია ფინანსური დანაშაულისსისხლის სამართლის სისტემის და სხვააქტუალური საკითხების შესახებ:

Better days will return | COUNSEL | The Magazine of the Bar of England and Wales https://www.counselmagazine.co.uk/articles/better-days-will-return

Gambling an ‘easy target’ for UK Government after coronavirus pandemic, say barristers https://www.counselmagazine.co.uk/articles/better-days-will-return

Part 6 Proceeds of Crime Act 2002 - the forgotten provision https://www.policeprofessional.com/?s=ian+whitehurst

Unexplained Wealth Orders - A lost opportunity or a time to reboot? https://www.policeprofessional.com/?s=ian+whitehurst

HMRC’s use of criminal prosecution for fraud or illegal activity https://www.taxation.co.uk/articles/hmrc-s-use-of-criminal-prosecution-for-fraud-or-illegal-activity

Taking care of business: Private Prosecutions in a digital age https://www.legal500.com/fivehundred-magazine/the-bar/taking-care-of-business/

Investigatory Powers Act and the new oversight regime http://www.6pumpcourt.co.uk/news/investigatory-powers-act-and-the-new-oversight-regime/

Pension Liberation Fraud: New Kid on the Block http://www.6pumpcourt.co.uk/wp-content/uploads/2014/07/Pension-Liberation-Fraud.docx A

Practical Guide to POCA & Unused Material: a defence perspective http://www.6pumpcourt.co.uk/wp-content/uploads/2014/07/POCA-Unused-defence-perspective. docx

Is a cheque book better than a defence statement 
http://www.6pumpcourt.co.uk/wp-content/uploads/2014/07/Is-a-cheque-book-better-than-adefence-statement.docx

Law & Democracy
http://www.6pumpcourt.co.uk/wp-content/uploads/2014/07/Law-Democracy.docx

A Taxing Time Ahead The Reality Behind The Rhetoric 
http://www.6pumpcourt.co.uk/wp-content/uploads/2014/07/A-Taxing-Time-Ahead-The-RealityBehind-The-Rhetoric.docx