კალკულატორი

დავის ღირებულება

მოსმენის ფორმა

მოსაკრებლის ოდენობა

უცხოური საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებების ცნობა და აღსრულება

2017 წლის 27 ივნისს, კოლუმბიის სამართლის სკოლის პროფესორის ჯორჯ ბერმანის რედაქტორობითა და ამავე სამართლის სკოლის სტუდენტების დახმარებით, წიგნი “უცხოური საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებების ცნობა და აღსრულება” გამოიცა. 

წიგნში განხილულია, თუ როგორ ხდება სხვადასხვა ქვეყანაში ნიუ იორკის კონვენციის გამოყენება, როგორაა ის აღქმული და ინტერპრეტირებული ნაციონალური სასამართლოების მიერ. გამოცემა 44 სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლის მიერ მომზადებულ ანგარიშს აერთიანებს, მათ შორის ანგარიშს საქართველოში ნიუ იორკის კონვენციის მოქმედების, გამოყენებისა და ინტერპრეტაციის შესახებ. აღნიშნული ანგარიში, თბილისის საარბიტრაჟო ინსტიტუტის არბიტრის - გიორგი ცერცვაძის მიერ იქნა მომზადებული.