კალკულატორი

დავის ღირებულება

მოსმენის ფორმა

მოსაკრებლის ოდენობა

დერეკ პ. ოხი


1.   შესავალი

დერეკი პ. ოხი არის უფროსი აკადემიური და კვალიფიციური იურისტიმრავალფეროვანი სამოქალაქოპრაქტიკით, ასევე გამოცდილი დავის გადაწყვეტის საშუალებების მიმართულებითიგი ნახევარგანაკვეთზე მუშაობს ტრიბუნალის იურიდიულ წევრად (მოსამართლესამი სპეციალიზებული ტრიბუნალითდა აქვს სასამართლო გადაწყვეტილების მიღების დიდი გამოცდილება.

2.   პირადი ინფორმაცია

სახელიდერეკ . ხი. LL.B (წარჩინებით), LL.M, Dip. L.P., FCIArb, FHEA.
ფირმა: Auchie Dispute Resolution: www.resolve-dispute.co.uk
ელ.ფოსტის მისამართი: info@resolve-dispute.co.uk
მისამართიკილდრამის გზატკ. N60, ქრეჯიბაკლერიაბერდინიშოტლანდიაგაერთიანებული სამეფო, AB15 8HT.
მობილური ტელეფონის ნომერი: 07803 295199.

 

3.   განათლება და კვალიფიკაცია

მაგისტრატურა - საერთაშორისო კომერციული სამართალი (წარჩინებით), რობერტ გორდონისუნივერსიტეტი (2007);
ბაკალავრი (წარჩინებით) - აბერდინის უნივერსიტეტი (1993);
დიპლომი პროფესიულ სამართლებრივ პრაქტიკაში - აბერდინის უნივერსიტეტი (1994);
მან 2011 წელს დაასრულ ორი სამაგისტრო დონის კურსისაარბიტრაჟო პრაქტიკა და პროცედურები დასაარბიტრაჟო გადაწყვეტილების წერა (სულ 30 კრედიტი), რათა გაემყარებინა განაცხადი CIArb-ისსტიპენდიაზე. 2011 წლიდან არის CIArb-ის სტიპენდიატი.

 

4.   პროფესიული საქმიანობა

·       2022 წლიდან - აზიის საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის (AIAC) აკადემიური ხელმძღვანელებისპანელი.

·       2022 წლიდან - AIAC არბიტრთა პანელი, 2022 .

·       2022 წლიდან - AIAC მედიატორთა პანელი, 2022 .

·       2022 წლისდან - მადრიდის საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრიარბიტრთა პანელი.

·       2022 წლიდან - წევრიარბიტრაჟი ირლანდიაში.

·   2021 წლიდან - ვიცე პრეზიდენტი (წევრობა) საბჭოს წევრი (2020 წლიდანდა დავების გადაწყვეტისსაერთაშორისო აკადემიის (INADR) დაგეგმვისა და სტრატეგიული ქვეკომიტეტის თავმჯდომარე (2020 წლიდან).

·       2021 წლიდან - აკრედიტებული მედიატორიშოტლანდიის მედიაციის ქსელი.

·       2013 წლიდან - ყოფილი ხელმძღვანელი და შემფასებელი, CIArb დამტკიცებული ფაკულტეტების სია(საერთაშორისო არბიტრაჟიწევრობა და სტიპენდია).

·       2017 წლიდან -CIArb (შოტლანდიაარბიტრთა კოლეგიის თავმჯდომარე.

·       2016 წლიდან - სტიპენდიანტიუმაღლესი განათლების აკადემია.

·       2016 წლიდან - ვაინშტაინის JAMS საერთაშორისო სტიპენდიატი.

·       2013 წლიდან - მედიატორიაბერდინის უნივერსიტეტის შიდა სამედიაციო გუნდი (2013 წლიდან).

·       2011-2013 წლებში - მოსამართლედავების ეფექტური გადაწყვეტის ცენტრი (CEDR).

·       2011 წლიდან - სტიპენდიატიარბიტრთა ინსტიტუტი.

·       2010 წლიდან - იურიდიულ მეცნიერთა საზოგადოების წევრი.

·       2009-2012 წლებში - თავმჯდომარე (დამფუძნებელი), ჩრდილოეთის განყოფილება,შოტლანდიის  ჩარტერული არბიტრთა ინსტიტუტი (კომიტეტის წევრი 2015 წლამდე).

·       2012-2017 ლებში - საბჭოს წევრი და თავმჯდომარის მოადგილემკვლევარი (მედიაციისა დასაკონსულტაციო სერვისების საქველმოქმედო ორგანიზაცია) (ვიცე-თავმჯდომარე 2016-17წწ).

 

5.   სამუშაო გამოცდილება 

დერეკის პროფესიული გამოცდილება მოიცავს სამ მიმართულებას: მოსამართლეაკადემიკოსი დაიურისტი. კერძოდ:

(1)  სასამართლო კარიერა

          (ზოგადი მიმოხილვა 

მას აქვს დიდი გამოცდილება სამწევრიანი პანელის თავმჯდომარეობაში და ასევე საქმეთა მართვაშიმიღებული მაქვს არაერთი გადაწყვეტილებაროგორც  ერთ  სასამართლო ოფიცერს.

იგი იყო არბიტრი არაერთ ქონებრივ და საპარტნიორო არბიტრაჟშიროგორც ერთ არბიტრის ასევეთავმჯდომარის როლში.

2005 წლიდან უხელმძღვანელია 600-ზე მეტ მტკიცებულებათა მოსმენისთვის. 600 მოსმენა მოიცავდაარასაიმედო და საექსპერტო მტკიცებულებებსძირითადად უმეტესობა განიხილებოდა სამწევრიანიპანელის მიერსაგნის სპეციალისტ კოლეგებთან ერთადყველა მათგანი მივიდა ზეპირ მოსმენამდე დამოითხოვდა სრული და დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღებასზოგიერთი გადაწყვეტილებადეტალური და კომპლექსურიარომელიც მოიცავდა განმარტებებისა და სამართლებრივი პრინციპების დასასამართლო პრაქტიკის გამოყენების საკითხებსზოგიერთი საქმე ფაქტობრივად იყო განსაკუთრებული სირთულის.

გარდა ამ მოსმენებისაიგი გამოცდილია სხვა ასობით საქმის მართვაშიგაცემული მაქვს დირექტივებიმოწმის, ექსპერტიზის, დოკუმენტური ჩვენებების ვადებთან დაკავშირებითმოწმეთა მოწვევის შესახებსხდომაზე და სხვა წინასასამართლო საკითხებთან დაკავშირებითასევე მიღებული აქვსგადაწყვეტილებები იურისდიქციის დადგენისა და სხვა კომპეტენტურ საკითხებზე.

დერეკი ასევეერთ-ერთ ტრიბუნალში გახლავათ პასუხისმგებელი სასამართლო ტრენინგებზეიგიამუშავებაწყობ და ხელმძღვანელობ ყველა მოსამართლეთა ტრენინგ საქმიანობას.

ჩართული იყ ტრიბუნალის მოსამართლეთა მომზადებასა და შერჩევაში.

მონაწილეობდ სასამართლო სახელმძღვანელოების შედგენაში პროცესის და წერილობითიგადაწყვეტილების მიზეზების შესახებ.

() 2010 წლის სექტემბერი-დღემდეიურიდიული წევრიჯანმრთელობისა და განათლების პალატაპირველი დონის ტრიბუნალი შოტლანდიაში

აღნიშნული მსგავსია MHTS-ის (იხქვემოთ), რომელიც მოიცავს მოსმენების თავმჯდომარეობასესტრიბუნალები იღებენ გადაწყვეტილებებს მოთხოვნის და კოორდინირებული დახმარების გეგმების შესახებდამატებითი დახმარების საჭიროების მქონე ბავშვების მიმართჩნდება მნიშვნელოვანი კითხვებიმათშორის თანასწორობის აქტის მიხედვით და მტკიცებულებები ხშირად რთული და მოცულობითია.

() 2009 წლის აპრილი – 2010 წლის ნოემბერიწევრიპროფესიული ქცევის კომიტეტიზოგადიოსტეოპათიური საბჭო

გაერთიანებული სამეფოს ეს თანამდებობა მოიცავდა ხუთი ან სამი პანელის წევრობას და სანქციებისგანხილვას ოსტეოპათების მიერ სავარაუდო გადაცდომის ან არასწორი მოქმედებისთვისორივე მხარისსაქმეს ადვოკატები წარადგენენმტკიცებულებებს წარადგენენ და წერილობითი გადაწყვეტილებებიმიიღებასანქციები მერყეობს უმოქმედობიდან ოსტეოპათების რეესტრიდან ამოწერამდეეს როლიმოიცავდა ბრალდებების მხარდასაჭერად და წინააღმდეგ წარმოდგენილ ნაშრომების კითხვასზეპირიმტკიცებულებების მოსმენას და შეფასებასმოწმეთათვის კითხვების დასმას ზეპირი მტკიცებულებებისდასაზუსტებლადმხარეთა ადვოკატების არგუმენტების შეფასებას, პროცედურული წესებისა და კანონითდადგენილი ტესტების გამოყენებას ფაქტებზეგადაწყვეტილების მიღებას პანელის სხვა წევრებთანთანამშრომლობით და პანელის მიერ დეტალური და დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღებაშიმონაწილეობასგარდა ამისაეს როლი მოიცავდა მონაწილეობას პოლიტიკის ფორმირებაშიროგორცმოსმენების ფუნქციონირების პროცედურულ წესებთანასევე პრაქტიკის კოდექსთან დაკავშირებით.

() 2005 წლის ოქტომბერი-დღემდეშოტლანდიის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ტრიბუნალის (MHTS) მოწვეული (იურიდიული წევრი)

2005 წლის ოქტომბრიდან (ამ ტრიბუნალის წევრების პირველი მიღებაიგი თავმჯდომარეობდი 400-ზე მეტმოსმენას შოტლანდიის სხვადასხვა ლოკაციაზერაც მოიცავდა: მოსმენის პროცედურის რეგულირებასმოწმეთათვის კითხვების დასმასკოლეგიაში იურიდიული ექსპერტიზის შეთავაზებასტრიბუნალის წინაშეგანცხადებების შედეგების განხილვასა და გადაწყვეტასგადაწყვეტილებისა და მიზეზებისჩამოყალიბებასა და კომუნიკაციასრამაც მას საშუალება განევითარებინა და გაეუმჯობესებინა უნარებირიგ სფეროებშიმათ შორისაადიდი მოცულობის რთული ფაქტობრივი ინფორმაციის გათვალისწინება დაშეფასებაადამიანების მართვის უნარები (როგორც ტრიბუნალის სხვა წევრებთან ურთიერთობაასევეპროფესიონალ და არაპროფესიონალ მოწმეებთან და ადვოკატებთან კომუნიკაცია); გადაწყვეტილებისმიღების უნარიმტკიცებულებების და არგუმენტების სამართლიანი და ლოგიკური განხილვაწერილობითიდა ზეპირი სამართლებრივი მსჯელობის უნარისაპროცესო წესებისა და ნორმატიული დებულებებისგააზრებაგადაწყვეტილებებისა და სამართლებრივი ცნებების ახსნა-განმარტება არასამართლებრივიენით და რთულ საკითხებზე ფრთხილად მიდგომა.

(2)  აკადემიური კარიერა

(პროფესორი (დავის საპროცესო სამართლის კათედრა), აბერდინის უნივერსიტეტიშოტლანდიააგვისტო 2019-დღემდე

აბერდინის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის უფროსი ლექტორი (2012 წლის ივნისი - 2019 წლისაგვისტო)

დერეკის სწავლებისა და კვლევის ძირითადი სფეროა დავების გადაწყვეტაკერძოდარბიტრაჟიიგი ასწავლი და იკვლევ მტკიცებულების შესახებ კანონს

2018 წლიდან არის საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებების აღსრულების ჟურნალის  მმართველი რედაქტორი.

ასევე, იყო სამართლის სკოლის დავების გადაწყვეტის სამაგისტრო პროგრამის დირექტორი და ამთანამდებობაზე ყოფნისას ორგანიზება გაუწია და დაეხმარა საარბიტრაჟო სამართლისა და პრაქტიკულისწავლების მიწოდებას სამაგისტრო დონეზემათ შორის ინტენსიურ საერთაშორისო საარბიტრაჟოსაზაფხულო სკოლაშიადვოკატთა ფაკულტეტზე (შოტლანდიური ადვოკატთა ასოციაცია); დასტუდენტებისთვის მთელი მსოფლიოდანროგორც ონლაინისე არაონლაინ რეჟიმშიმან დააპროექტ დაუზრუნველყო ამ პროგრამის გაშვება.

აკადემიური ხაზის მენეჯერი.

იურიდიულზე მიღების ყოფილი შემფასებელი.

შიდა სამედიაციო ჯგუფის წევრი.

მედიცინისა და სტომატოლოგიური სკოლების ფიტნესის პრაქტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე (2012-2017).

(სამართლის უფროსი ლექტორი და სამართლის ლექტორი რობერტ გორდონის უნივერსიტეტშიაბერდინში (2002 წლის თებერვალი - 2012 წლის ივნისიუფროსი ლექტორი 2006 წლიდან)

დერეკს აქვს სწავლების გამოცდილება მთელ რიგ სფეროებშიძირითადად დავების გადაწყვეტა დამტკიცებულებათა სამართალიმაგრამ ასევე სხვა სფეროებშისამართლებრივი სისტემებისახელშეკრულებო სამართალი (შოტლანდიური და ინგლისური სამართალი), სისხლის სამართალიდელიქტური სამართალი (შოტლანდიური და ინგლისური), ბიზნესი სამართალისანივთო სამართალი.

იგი ასევე ასწავლიდ სხვადასხვა დისციპლინის სტუდენტებს სამართლებრივ სისტემებს და შესავალსშოტლანდიურ სამართალშიეს დისციპლნებიაარქიტექტურაშენობების დათვალიერებარაოდენობრივი გამოკითხვამშენებლობის მენეჯმენტიარქიტექტურული ტექნოლოგიაბიზნესისადმინისტრირებაბიზნეს კვლევებისასამართლო მეცნიერებაბუღალტერია და ფინანსები და სოციალურიმუშაობა

იყო RGU-ის პროგრამის ლიდერი ათი წლის განმავლობაში, ასევე საბაკალავრო პროგრამის ლიდერიიურიდიული კურსების პროგრამის ლიდერი ბაკალავრიატის შემდეგი საფეხურის მთელი რიგიკურსებისთვის (სერთიფიცირებული ნავთობის და გაზის სამართალიმაგისტრატურა სამშენებლოსამართალში და არბიტრაჟიმაგისტრატურა შრომით სამართალში და პრაქტიკაში).

მას გააჩნია მრავალი კურსის შემუშავებისამოქმედებისა და ხელმძღვანელობის დიდი გამოცდილებამათშორის ონლაინ ბაკალავრიატი (პირველი შოტლანდიაში), სერთიფიცირებული